Koordinációs képességek mérésének lehetséges módszere magyar elit sportolói mintán

Doktori értekezés
Adorjánné Olajos Andrea
Testnevelési Egyetem
Sporttudományok Doktori Iskola

Az értekezés tézisei (magyar) (in English)

a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben
http://real-phd.mtak.hu/922/1/adorjanneolajosandrea.d.pdf

MEGHÍVÓ ADORJÁNNÉ OLAJOS ANDREA DOKTORI VÉDÉSÉRE itt