Business Opportunity presentation
Rosanna links

Support issues see the status

EQ FB Chats:

EQ MT BUSINESS PARTNERSEQ Shirley
EQ Rachel
EQ Niko/Bela/Christine
EQ Zoom Call Tuesday 18th at 830pm Jacqueline Rosanna

Bela
Bela2OdetteLillaFanni
Odette
Odette2DeniseRosanne
EQ Beauty Salon
Denise
RacheleSarahProScaleDenise 2
EQ Sarah

EQ DEA
EQ Samantha
Lisa

Rosanna
JoannaChristine ?Jacqualine ?
Joanna

EQ EQ ology-Lara/Bela/Rosanna